ARAŞTIRMA

pageimg6

Araştırma hakkında

Çocuk Dostu Şehirler Araştırma Girişimi’nin amacı ulus altı düzeylerde – ağırlıklı olarak belediye yönetimleri ve aynı zamanda farklı ortamlardaki toplumlarda – çocuk hakları bilincini artırmak, ve çocuklar için daha iyi politikalar ve programlara yönelik olarak “çocuk dostu olma” anlayışlarını değerlendirme, izleme ve teşvik kapasitelerini.geliştirmektir.

Yönetişime ilişkin araştırma ve yerel düzeyde ÇHS’nin uygulanması; Çocuk Dostu Şehirler ve Topluluklar üzerinde yoğunlaşmıştır. Özellikle araştırmacılar ve uygulamacılar, çocuk haklarının gerçekleştirilmesindeki ilerlemeye ilişkin bulguları toplama ve analiz etme konusunda hem toplum örgütlerinin hem de yerel yönetim kurumlarının kapasitelerinde ve yöntemlerinde önemli bir boşluk olduğunu fark etmişlerdir.

Bu boşluğun kapatılmasına yardımcı olmak üzere, eylem-araştırma girişimi (Çocuk Dostu Şehirler Araştırma Girişimi) üstlenilmiştir. Bu girişim, ilgili kişiler arasında çocuk hakları bilincini destekleyerek, toplumları ve çocukları seferber ederek ve katılımcı şehirlerde ve toplumlarda çocukların durumuna ilişkin veriler üreterek yerel düzeyde çocuklar için politika gelişimini iyileştirmeyi amaçlamaktadır. Girişimin amacı, diğer yerel bağlamlara kolayca uyarlanabilmesi ve çocukların kendisinin, bakım hizmeti verenlerin, toplum hizmeti verenlerin ve belediye yetkililerinin dahil olduğu bir çok aktör tarafından kullanılması için tasarlanan katılımcı değerlendirme araçlarından oluşan bir paket oluşturmasıdır.

İki ülkede pilot testi yapılmış olan değerlendirme araçları şu anda 9 ülkede (Brezilya, Filipinler, Dominik Cumhuriyeti, Fas, Ürdün, Sudan, Fransa, İtalya ve İspanya’da) farklı farklı şehirlerde uygulanmaktadır. Bu süreç boyunca araştırmacılardan oluşan bir danışma grubu üretilen bilgiye ilişkin teknik destek ve geri bildirim sağlamaktadır. Araştırma metodoljisi ve araçlarına dair deneyimlerin paylaşılması ve eğitim verilmesi imkanını sunmak amacıyla Roma’da (Kasım 2009) ve Amman’da (Ocak 2010) iki çalıştay yapılmıştır. Bin Yıl Kalkınma Hedeflerineyönelik ilerlemenin izlenmesi için BM tarafından kurulmuş bir veri tabanı sistemi olan DevInfo tarafından çocuk dostu olma işbirliğine dair verilerin küresel haritası çıkarılmaya başlanmıştır. ‘Çocuk dostu’ göstergelerini içeren uyarlanmış bir yazılım, seçilecek bazı örnek ülkelerde test edilecek ve geliştirilecektir.

 

Üç temel ürün hazırlanmaktadır:

    • Toplumların ve şehirlerin (çocuk haklarının gerçekleştirilmesi açısından ölçülen) “çocuk dostu olma” derecesini değerlendirmesiiçin bir grup göstergeden oluşan ve kendini yönetebilen bir protokol;
    • Farklı yerel yetkililer tarafından kullanılan farklı yöntemlere ve mekanizmalara genel bakış, ve;
    • Katılımcı şehirlerdeki çocukların durumuna ilişkin veriler.

 

Araştırma girişimi, çocuk hakları refahı üzerine bilgiyi destekleyen kurumlardan oluşan küresel bir ağ olan Childwatch International ve UNICEF ofisleri ile ortaklaşa üstlenilmiştir. Araştırmanın teknik koordinasyonu, Bernard Van Leer Vakfı’nın desteği ve katılımı ile IRC ve merkezi New York City Üniversitesi’nde bulunan Çocuk Çevresi Araştırma Grubu (Children’s Environments Research Group) tarafından temin edilmektedir.

Yapım aşamasında olan diğer girişimler:

ÇDŞ Masabaşı Değerlendirmesi: UNICEF’in Ergen Gelişimi ve Katılımı Bölümü ve Cenevre’deki Özel Fon Toplama ve Ortaklık, Çocuk Hakları Savunuculuğu ve Eğitim-Öğretim grubunun işbirliği ile UNICEF Ülke Ofisleri ve Ulusal Komiteleri tarafından desteklenen ve teşvik edilen çocuk dostu şehirler ve ilgili girişimlerinin durumunun gözden geçirilmesi için bir değerlendirme geliştirmektedir.