Araştırma Belgeleri

pageimg20

Araştırma girişimi, çocukların yaşam koşullarını iyileştirmek amacıyla planlama, savunuculuk ve toplum hareketinin temeli olarak şehirlerin ve toplumların özdeğerlendirme kapasitelerini geliştirmek için tasarlanmıştır. Bu amaçla, araştırma ekibi (IRC ve CERG), toplumlar ve yerel yetkililer için farklı bağlamlara kolaylıkla uyarlanabilen araçlar geliştirmiştir. Çocuk Dostu Toplum Değerlendirme Araçları,  çocukların yaşam koşullarına dair verilerin toplanmasına, analizine ve yorumlanmasına çocukların da katılımını sağlayarak çocukların, bakım hizmeti verenlerin ve toplum hizmeti verenlerin çocuk haklarının gerçekleştirilme derecesini değerlendirmelerini sağlamaktadır. Yönetişim aracı yerel yetkililere yönetişim yapısı ve sürecindeki çocuklar ve ailelerine eleştirel ve kapsamlı bakabilme olanağı sağlamaktadır. Bu araştırmanın temel özellikleri şunlardır: a) çocukların, ebeveynlerin ve toplum hizmeti verenlerin katılımı için kolaylıkla uyarlanabilir araçlarla katılımcı metodoloji kullanılması; b) toplum tarafından aşağıdan yukarıya doğru bir planlama ve savunuculuk için kullanışlı olabilecek veri derlemesi; c) çocuklar için planlamanın ve sağlanan  hizmetin iyileştirilmesi için şehir genelindeki şartların  haritasının çıkarılması ve böylece toplum tarafından belediye yönetimlerine sağlanabilecek birçok çocuk dostu olma durumunun ortak göstergelerinden oluşan veri derlemesi; d) çocuk haklarına dair bilincin artırılmasının desteklenmesi.

Araştırma girişimi uzmanlardan oluşan bir danışma grubunun bilgisi ve teknik yardımı ile zenginleştirilmiştir. 2008 yılının Kasım ayında Lahey’de yapılan grubun ilk toplantısı mevcut ÇDŞ değerlendirme ve izleme yaklaşımlarına eleştirel bir gözden geçirmede bulunmuş ve projenin öz değerlendirme araçları için temel unsurları tanımlamıştır.

 

2009 yılının Kasım ayında, araştırma metodolojisini ve değerlendirme araçlarını gözden geçirmenin yanı sıra araştırmaya katılan ülkelerdeki ÇDŞ girişimlerindeki bilgi ve deneyimlerin  karşılıklı olarak değişimi için Roma’da bir araştırma çalıştayı yapılmıştır.

 

Benzer bi çalıştay 2010 yılının Ocak ayında Amman’da ilgili Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerinden seçilmiş bir örnek grup için gerçekleştirilmiştir.

 

Araştırma sürecini tamamlamak ve zenginleştirmek için 2010 yılının Ekim’inde Şehirde Çocuk Konferansı ile bağlantılı olarak İtalya Floransa’da bir çalıştay yapılmıştır.