Son kılavuz 2011

pageimg21

2009-2010 saha değerlendirmesinden öğrenilen dersler, en son kılavuza eklenmiştir. Bu kılavuzda verilen değerlendirme süreci, çocuk haklarına ilişkingeniş bir yelpazede toplum düzeyinde veri toplanmasına olanak sağlamaktedır  ve aşağıdaki amaçlarda kullanılabilir:

    • Toplumun kullanması. Çocukların yaşam koşullarını iyileştirecek toplumun üyeleri tarafından öncelikli eylemleri tanımlamak için bilgi toplanabilir ve bu bilgiler analiz edilebilir. Bu değerlendirmeden elde edilen veriler daha sonra toplumun üyeleri tarafından, yerel yetkililerle savunuculuk yapmak ya da kendi toplumlarını geliştirecek eylemler için bir rehber niteliğinde  kullanılabilir. Veriler sonrasında, çocukların yaşam koşullarına yönelik ilerlemenin dönemsel olarak izlenmesi için toplum tarafından aynı araçların kullanmasıyla toplanabilir.
    • Belediyelerin kullanması. Metodoloji ve araçlar belediye yönetimindeki karar vericilere daha detaylı veriler ve çocuklar için şehir düzeyindeplanlamanın ötesinde bilgi sağlamaları açısından da önemlidir. Araçların kullanım süreci toplum düzeyinde veri toplanmasına odaklanmakla birlikte, bu rehber aynı zamanda belediyelerin şehrin genelinde veri toplaması için bu araçları kullanabileceği farklı yolları da tartışmaktadır.

 

Belgeler

Çocuklar İçin Çocuk Dostu Toplum Öz Değerlendirme Aracı
Yazanlar: IRC/CERG Word belgesi
Yükleyen: Rubi Maria

Ergenler İçin Çocuk Dostu Toplum Öz Değerlendirme Aracı
Yazarlar: IRC/CERG Word belgesi
Yükleyen: Rubi Maria

Okul Öncesi Yaştaki Çocukların Ebeveynleri İçin Çocuk Dostu Toplum Öz Değerlendirme Aracı
Yazarlar: IRC/CERG Word belgesi
Yükleyen: Rubi Maria

İlkokul Çocuklarının Ebeveynleri İçin Çocuk Dostu Toplum Öz Değerlendirme Aracı
Yazarlar: IRC/CERG Word belgesi
Yükleyen: Rubi Maria

Ortaokul Çocuklarının Ebeveynleri İçin Çocuk Dostu Toplum Öz Değerlendirme Aracı
Yazarlar: IRC/CERG Word belgesi
Yükleyen: Rubi Maria

A Toplum Hizmeti Verenler ve Çocuk Savunucuları İçin Çocuk Dostu Toplum Öz Değerlendirme Aracı
Yazarlar: IRC/CERG Word belgesi
Yükleyen: Rubi Maria

Kapsamlı Çocuk Dostu Toplum Değerlendirmesi Raporlama Aracı
Yazarlar: IRC/CERG Word belgesi
Yükleyen: Rubi Maria

Çocuk Dostu Toplum Değerlendirmesi Veri Tabanı Aracı
Yazarlar: IRC/CERG Excel belgesi
Yükleyen: Rubi Maria

Çocuk Dostu Şehir Yönetişimi Kontrol Listesi
Yazarlar: IRC/CERG Word belgesi
Yükleyen: Rubi Maria