Araçlar

pageimg16

Bu bölüm, çocuk dostu şehirlerin ve toplumların kurulması, güçlendirilmesi ve değerlendirilmesi sürecinde uygulayıcıların, şehir yönetimlerinin yanı sıra konuyla ilgili örgütleri, toplumları ve bireyleri destelemek amacıyla farklı ülkelerden, şehirlerden, toplumlardan ve örgütlerden toplanan materyalleri içermektedir.

 

Bir durum analizinin geliştirilmesi

Çocuk dostu şehrindokuz yapı taşından biri, çocukların durumunun yanı sıra şehrin çocukların ihtiyaçlarına cevap verebilme kapasitesinin düzenli olarak izlenmesini ve değerlendirilmesini sağlamak amacıyla bir durum analizinin geliştirilmesidir. Durum analizi, üzerine gidilmesi gereken boşlukların ve konuların tespit edilmesi için “çocuk dostu” sürecin başında üretilebilir;  bununla birlikte izleme ve değerlendirme amacıyla süreç esnasında veya sonunda da başlatılabilir.
ÇDŞ’nin sertifikasyon ve ödül mekanizmaları için geliştirilen göstergeler, şehir veya ilçedeki çocukların hayatının o anki durumunu vererek durum analizinin detaylandırılmasını sağlayabilir. Ödül mekanizmaları içerisinde üretilen anketler ve diğer değerlendirme araçları da durum analizinin geliştirilmesi sürecine kılavuzluk edilmesinde yardımcıdır.
Resmi veya halk kaynakları aracılığıyla ayrıştırılmış niceliksel veri toplanması esas olmakla birlikte niteliksel veri de niceliksel verileri tamamlamalıdır. Niteliksel veriler, odak grupları ve toplum forumları gibi katılımcı yaklaşımlarla toplanabilir. Bu aynı zamanda analizin onaylanmasına fayda sağlamakta ve demokratik katılımların güçlendirilmesine katkıda bulunmaktadır.

 

Anketler

Anketler ve bilgi testleri: a) şehir/ilçe/toplumda çocukların yaşam koşullarının ve onlara sunulan hizmetlerin durum analizini geliştirmek; b) “çocuk dostu sürecin” herhangi bir anında şehirde, ilçede veya toplumda çocukların durumunun ve kaydedilen ilerlemenin o anki durumunu görmek; c) şehir/toplumun kendisi tarafından veya sertifikasyon sistemi durumunda bir dış komite/jüri tarafından ÇDŞ’nin performansını izlemek ve değerlendirmek amacıyla kullanılabilir.
Anket örneklerini indirin:

 • Abbotsford Anketi-Kanada-Bu anket, Abbotsford şehrinin, şehrin güncel çocuk ve genç dostu olma durumuna ilişkin geri bildirim almak için kullandığı yöntemlerden biridir.
 • Ville amie des enfants” Bilgi Testi – Fransa – Herhangi bir anda çocukların durumunun ve hizmetlerin ulaşılabilirliğinin o anki durumunu görmek için kullanılmaktadır.
 • Fransa’daki şehirlerin veya ilçelerin kendi kendine yaptıkları değerlendirmeleri içeren daha kapsamlı bir değerlendirme için “Ville amie des enfants” Puan Tahtası (Fransızca versiyon, İngilizce versiyon)
 • Ciudades amigas de la Infancia” Anketi (İspanyolca) – Şehirler “çocuk dostu” olmak için başvuru yaptıkları zaman başlangıçta tamamlanmaktadır.
 • Çocuk Dostu Şehirler” Anketi – İsviçre (Fransızca, Almanca ve İtalyanca) – Çocuk hizmetlerinin ön değerlendirmesi.

 

Çocuklar için şehir eylem planının/stratejisinin geliştirilmesi


Bir çocuk dostu şehrin dokuz yapı taşından biri, şehir eylem planının veya stratejisinin geliştirilmesidir. Çocuk stratejisi veya eylem planı, belli bir zaman çerçevesinde çocukların haklarını gerçekleştirmek için gereken belirli amaçları ve hedefleri tanımlamalı ve eylemleri tespit etmelidir. Bir strateji, sadece geleceğe yönelik yönlendirmeleri ve amaçları tanımladığından bir eylem planına göre daha genel ve soyut olabilir.

Bir eylem planı için göz önünde bulundurulması gereken temel unsurlara şunlar dahil olmalıdır:

 • içerik
 • genel ve özel hedefler
 • her hedef için tanımlanan eylemler
 • her bir eylem grubundan sorumlu kişiler
 • hedef grupları
 • uygulamayı izlemek için göstergeler
 • bütçe

 

Bir eylem planının/stratejinin geliştirilmesi bir dizi sektörden bireylerin ve kurumların yanı sıra çocukların da içinde bulunduğu vatandaşların dahil olduğu katılımcı bir uygulama olmalıdır.

 

Diğer Rehber ve Kılavuz Kaynaklar

ÇDŞ’yi destekleyenler, çocuk dostu olma sürecinde uygulayıcıları ve belediyeleri desteklemek üzere farklı tiplerde rehber ve kılavuzlar geliştirmiştir. Bunlar, ÇDŞ ödülüne katılmak için program tanımlarından ve yönetmeliklerden, ÇDŞ’yi kurmak ve güçlendirmek için kılavuzların ve çocukların katılımını teşvik etmek için rehber kaynakların yanı sıra bir ÇDŞ’nin değerlendirilmesi ve izlenmesi için araçlara kadar değişmektedir. Bu kaynaklara ilişkin bazı seçenekler aşağıda verilmektedir.