İyi Uygulamalar

pageimg14

ÇDŞ Sekreteryası, ÇDŞ Eylem Çerçevesi’ne dayalı bir araştırma protokolü benimseyerek dünyadaki Çocuk Dostu Şehirler girişimlerini belgeler.  Örnek olay çalışmaları yenilikçi ÇDŞ kurucularının başarılı yöntemlerini ve stratejilerini öne çıkarmayı amaçlamaktadır. ÇDŞ doğru uygulamaları belgeleme ve araştırma sonuçlarıyla düzenli olarak güncellenmektedir.

Web sitesinin bu bölümünde düşük ve yüksek gelirli ülkelerde geliştirilen 24 doğru uygulamaya başvurulabilir.

İyi uygulamalara şöyle ulaşabilirsiniz:

 • Belgenin PDF formatını indirebilirsiniz;  veya
 • Aşağıdaki şekilde belirli bölümlerini indirebilirsiniz:
  • temel veri
  • girişimin arka planı
  • girişimin tanımı
  • stratejiler
  • faaliyetler ve araçlar
  • Sonuçlar
  • bibliyografya
  • ekler

 

Tam Liste