ÇDŞ Girişimi

pageimg8

ÇDŞ Girişimi

Çocuk Dostu Şehir Girişimi, şehirlere ve diğer yerel yönetim sistemlerine, çocuk haklarını, onların hedeflerinin, politikalarının, programlarının ve yapılarının ana unsuru olarak dahil etmeleri konusunda rehberlik yapmayı amaçlamaktadır.

Çocuk haklarının uygulanmasında yerel yönetimlerin rolü resmi olarak 1992 yılında Dakar’da, UNICEF tarafından  Çocuk Girişimi’nin Belediye Başkanları Savunucuları başlatıldığında gündeme yerleştirilmiştir. Bu çerçevede, bir dizi çocuk merkezli etkinlik ve program şekillenmiş ve yerel düzeyde uygulamaya başlatılmıştır.

1996’da Çocuk Dostu Şehirler Girişimi, İkinci BM İnsan Yerleşimleri Konferansı (Habitat II) esnasında kabul edilen kararı uygulamak amacıyla başlatıldı. Konferans, çocuk refahının, sağlıklı yaşama ortamı, demokratik toplum ve doğru yönetimin temel göstergesi olduğunu ilan etti.

Çocuk dostu belediyelerden oluşan bir hareket, düşük, orta ve yüksek gelirli ülkelerde yeşermeye başladı ve artan sayıda şehir çocukların haklarını gerçekleştirme girişimlerini tanıttı ve uyguladı. ÇDŞ Girişimi’ne UNESCO’nun Şehirlerde Büyümek ve UN Habitat’ın Daha Güvenli Şehirler gibi diğer girişimlerle beraber bakılmalıdır. ÇDŞ’ye artan ilginin temeli çeşitli faktörlerden gelmektedir: şehirlerde yaşayan çocuklarının sayısının artması karşısında şehirlerin ihtiyaçlarına cevap verecek yapılarının ve kapasitelerinin sınırlı sayıda bulunması; idarelerin yerinden yönetimine  ilişkin genel eğilimi; Binyıl Kalkınma Hedefleri’ne (Millennium Development Goals – MDGs) ulaşmak için toplum temelli yaklaşımlara karşı artan ilgi; ve sivil katılım ve çocuk katılımının iyi yönetişim için ana bileşenler olduğunun kabulü.

ÇDŞ faaliyetlerinin artmasıyla, belediyeler deneyimlerini ve öğrendikleri dersleri paylaşma ihtiyacını artan şekilde ifade etmiştir. Resmi olmayan paylaşımlar giderek bölgesel ve ulusal çevrelerde görünmeye başlamıştır. Habitat II’yi takiben ÇDŞ Girişimi ortakları, aralarında sonraki Dünya Kentsel Forumu olmak üzere diğer birçok uluslararası ve bölgesel etkinliklerde bir araya geldiler.

ÇDŞ hareketi çok çeşitli ortakları harekete geçirmiştir: yerel yetkililer; merkezi hükümet organları; sivil toplum kuruluşları ve toplum temelli kuruluşlar; topluluklar; ulusal ve uluslararası kuruluşlar; uzmanlar ve akademik kurumlar; iş dünyası ve basın; ve en önemlisi; çocuklar ve gençler.

ÇDŞ Sekreteryası, odak noktası olarak hizmet vermek ve ÇDŞ Girişimi ve hareketi için ortak referans noktası sağlamak üzere 2000’de kuruldu.