ÇDŞ Sekreteryası

pageimg11

Çocuk Dostu Şehirler Uluslararası Sekreterliği İtalya, Floransa’daki UNICEF Innocenti Araştırma Merkezi’nin (Innocenti Research Center -IRC) yerleşkesinde kuruldu. Kurucu ortakları UNICEF, BM-HABITAT, İtalya Dış İşleri ve Çevre Bakanlıkları, UNICEF İtalya Ulusal Komitesi ve Istituto degli Innocenti idi.  IRC’nin çocuk hakları anlayışını geliştirme direktifi ile tutarlı olacak şekilde CFC Sekreteryası bilgi aracılığını desteklemekte ve yerel seviyede çocukların haklarının uygulanışı üzerine araştırma ve analizin yanı sıra yerel yönetimlerim çocuk dostu hale gelmek için benimsedikleri süreçlere ve yöntemlere yardımcı olmaktadır.

Sekreterya bütünleştirilmiş bir çocuk hakları yaklaşımına dayalı ortak bir kavram çevresindeki farklı içeriklerde olan çabaları teşvik ederek Çocuk Dostu Şehirler’in faaliyetleri için bir merkez görevi görmektedir. Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’yi uygulamak üzere yerel stratejilerle ilgili deneyimleri toplamakta, belgelemekte, ayrıştırmakta ve dağıtmakta ve Binyıl Kalkınma Hedefleri’ni gerçekleştirmeye çalışmaktadır. Böyle yaparak, şehirlere ve toplumlara çocuk dostu olma sürecinde rehberlik edecek bir Eylem Çerçevesi geliştirmiştir.

Sekreteryaşu faaliyetleri yaparak ÇDŞ ile ilgili şehirleri, belediyeleri, araştırmacıları, UNICEF ülke ofislerini, ilgili kuruluşları ve bireyleri desteklemektedir:

  • Veri toplamak ve işlemek, yenilikleri belgelemek ve saha araştırmasını yapmak;
  • Alınan dersleri ve doğru uygulamaları ayrıştırmak;
  • ÇDŞ’yi kurmak, izlemek ve değerlendirmek üzere yenilikçi araçlar geliştirilmesi için araçları belirlemek ve araştırmayı teşvik etmek;
  • Saha istişarelerine ve program geliştirmeye yardımcı olmak;
  • ÇDŞ konuları ile ilgili uluslararası, bölgesel ve yerel toplantılar organize etmek ve bunlara katkıda bulunmak;
  • Çok çeşitli aktörlerle (BM kuruluşları, UNICEF merkez ve ülke ofisleri, bölge ve ulusal ağlar, belediyeler, belediye başkanları, belediye başkanlarının dernekleri, topluluklar, uzmanlar ve sivil toplum örgütleri) ağ ve ittifak kurmak;

Bu fonksiyonlar üç dilde olan web sayfasının ve kapsamlı bir veri tabanının yönetimi aracılığıyla yapılmaktadır.

Başlangıcından itibaren ÇDŞ Sekreterliği doğru uygulamaların, yeniliklerin ve alınan derslerin belirlenmesine yardımcı olan uygulayıcıların, araştırmacıların ve idarecilerin bilgi ve tecrübesinden yararlanmıştır. Innocenti Araştırma Merkezi’nin yerleşkesinde bulunması bilgi aracılığı direktifini desteklemiş ve UNICEF ve ortaklarının dahil olduğu çocukla ilgili diğer tartışmaların gündemde kalmasını ve bunlarla bağlantılı kalınmasını sağlamıştır.

Güncel ÇDŞ Araştırma Girişimi (IRC ve Childwatch) hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak istiyorsanız tıklayın