Çocuk Dostu Şehir Nedir?

pageimg2

Çocukların haklarını uygulamaya kendini adamış şehir veya daha genel olarak yerel yönetim sistemidir. Bu haklar şunları kapsamaktadır:

 • Şehirleri hakkındaki kararları etkilemek
 • İstedikleri şehirle ilgili görüşlerini ifade etmek
 • Aile, toplum ve sosyal hayata katılmak
 • Sağlık ve eğitim gibi temel hizmetleri almak
 • Temiz suyave sanitasyona erişmek
 • İstismardan, şiddetten ve suistimalden korunmak
 • Caddede tek başına güven içinde yürümek
 • Arkadaşları görmek ve oyun oynamak
 • Bitkiler ve hayvanlar için yeşil alanlara sahip olmak
 • Kirlenmemiş çevrede yaşamak
 • Kültürel ve sosyal etkinliklere katılmak
 • Etnik köken, din, gelir, cinsiyet veya engellilik durumu ne olursa olsun, her hizmete erişime sahip şehrin eşit vatandaşı olmak

Çocuk Dostu Şehir, uygulamada çocukların haklarının politikalara, yasalara, programlara ve bütçelere yansıması anlamına gelen, yerel seviyede Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’nin cisim bulmuş halidir.

Çocuk Dostu Şehir kavramı, ÇDŞ Girişimi altında ortaya çıkmış olan bir dizi deneyimin ışığında toplulukları ve diğer yerel yönetim sistemlerini içermektedir.

Belgeler


ÇDŞ Bilgi Formu

Yükleyen: Faustini Patrizia